Zakoni

Najnovije iz zakona

  • U Nar. nov., br. 18 od 15. veljače 2023. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Predmetnim izmjenama i dopunama Zakona brisan je rok za usklađenje temeljnog kapitala jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i društva s ograničenomodgovornošću (d.o.o.) te uloga komanditora......

  • Donesen je Dodatak I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 11. travnja 2022. godine (Nar. nov., br. 55/23., dalje: Dodatak). Dodatak u vrijeme pisanje ove vijesti primjenjuju samo njegovi potpisnici (Sindikat turizma i usluga Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije i Hrvatska udruga......

  • Vezano uz nastanak prava na odbitak pretporeza, Središnji ured Porezne uprave je donio mišljenje, Kl: 410-19/22-02/87, Ur. br.: 513-07-21-01-22-3 od 30.11.2022., temeljenona presudi Suda Europske unije u predmetu C-9/20. U ovoj presudi Sud EU tumači primjenu odredbe čl. 167. Direktive o PDV-u. Naime, stajalište Europske......

Kontaktirajte nas.