Usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava

Usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava te poreznog savjetovanja:

 

  • obračun PDV-a
  • priprema i izrada godišnje prijave poreza na dobitak
  • usluge poreznog savjetovanja o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobitak, porez na dodanu vrijednost te posebne poreze

Kontaktirajte nas.