Građani

  • Prijava poreza na dohodak
  • JOPPD za dohodak iz inozemstva
  • Vođenje knjige izlaznih računa
  • Vođenje knjige ulaznih računa
  • Obračun PDV-a

Kontaktirajte nas.