Dogovaranje uvjeta poslovanja

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga:
  • dnevnika
  • glavne knjige
  • pomoćne knjige
 
Ustroj i vođenje evidencija:
  • nematerijalne i materijalne imovine
  • sitnog inventara
  • saldakonti dobavljača i kupaca
  • analitike plaća zaposlenih

Kontaktirajte nas.