Usluge obračuna plaća i ostalih primanja

Usluge obračuna plaća, ostalih primanja vanjskih suradnika kao i vođenje evidencija vezanih uz obradu iz ove točke i to:

 

  • obračun plaća
  • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student servisa

Kontaktirajte nas.