Obrtnici i slobodna zanimanja

Cijena mjesečnog paušala obuhvaća slijedeće usluge:

 

 • Financijsko i analitičko knjigovodstvo
 • Mjesečno izvještavanje
 • Godišnje izvještavanje
 • Savjetovanje i konzultacije
 
Financijsko i analitičko knjigovodstvo obuhvaća:

 

 • Unos podataka u knjigu primitaka i izdataka (KPI)
 • Unos podatka u knjigu tražbina i obveza (Obrazac TO)
 • Unos podataka u knjigu dugotrajne imovine (Obrazac DI)
 • Vođenje pomoćnih poslovnih knjiga :Knjiga izlaznih računa (Knjiga IRA), Knjiga ulaznih računa (Knjiga URA), glavna blagajna, devizna blagajna
 • Obračun plaća na temelju evidencija o radu.
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu za vanjske suradnike.
 • Godišnji obračun amortizacije

 

Izvještavanje ( dostava obrazaca putem interneta nadležnim institucijama, koristeći uslugu fina e-kartice)

 

 • Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-a za poreznu upravu
 • JOPPD obrasci

 

Godišnje izvještavanje:

 

 • Prijava poreza na dohodak sa svim potrebnim prilozima
 • Obračun članarina
 • Izvještaj o primanjima vanjskih suradnika IPP obrazac.

 

Dodatne usluge koje ne ulaze u cijenu mjesečnog paušala:

 

 • Izrada fakturira
 • Izrada otpremnica
 • Izrada zapisnika o promjeni cijena
 • Izrada međuskladišnice
 • Vođenje knjige popisa
 • Izrada kalkulacije
 • Ispis blagajničkih uplatnica/isplatnica i blagajničkog izvješća
 • Pisanje ugovora ,odluka, zapisnika …
 • Prijava/odjava djelatnika u HZMO i HZZO

Kontaktirajte nas.