Korisne informacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
(NN br. 115/16) propisane su slijedeće izmjene u sustavu oporezivanja PDV-om:

U prometu dobara i usluga od 1. siječnja 2017. i nadalje se primjenjuju tri stope PDV-a:

• 5 %, preračunana stopa 4,7619 %

• 13 % preračunana stopa 11,5044 %

25 % preračunana stopa 20 %

Međutim došlo je do promjena u oporezivanju unutar poreznih stopa i to:

• Stopa PDV-a od 5 % - nije došlo do promjene

• Stopa PDV-a od 13 % - neka dobra koja su bila oporeziva stopom PDV-a od 25 %
 premještena su u poreznu stopu od 13 % (dječje sjedalice za automobile, urne i ljesovi,
sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticidi te drugi agrokemijski proizvodi, hrana za životinje)

• Stopa PDV-a od 25 % - ovom stopom oporezuju se sva dobra i usluge koje nisu navedene u prethodne dvije skupine.

Novost je da su ugostiteljske usluge oporezive stopom PDV-a od 25 %, dok su u 2016. bile oporezve stopom od 13 %,
a ovom stopom PDV-a će se oporezivati i bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku
(u 2016. je stopa PDV-a bila 13 %)

Od 1. siječnja 2017. godine povećava se prag za upis u registar obveznika PDV-a na 300.000,00 kn
(odnosi se na ulazak u sustav PDV-a od 1. siječnja 2018.).

Porezni obveznici koji imaju rješenje na 5 godina, a 2016. godine prošle su 3 godine od kada su u sustavu PDV-a,
mogu tražiti brisanje iz registra do 15. siječnja 2017., ako u 2016. ne ostvare isporuke preko 230.000,00 kn.

Od 1. siječnja 2018. godine porezni obveznik može odbiti 50 % pretporeza obračunanog za nabavu ili najam osobnih automobila
i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima.
Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu koja se odnosi na svotu iznad 400.000,00 kn nabavne vrijednosti po jednom sredstvu.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana