Korisne informacije

Radna knjižica od 01.07.2013.

Ukinuta je radna knjižica

Od 1. srpnja 2013.ukinuta je radna knjižica, te je svaki poslodavac obvezan vratiti radnicima njihove radne knjižice najkasnije do 30. rujna 2013.  

Prije izvršnja povrata poslodavac mora u radnoj knjižici radnika precrtati sve nepopunjene rubrike uz svoj potpis, pečat i datum kad je to učinio, te u rubrici previđenoj za upisivanje bilješki (str. 34. do 36. radne knjižice) pozvati se na zakonsku osnovu na temelju koje su precrtane nepopunjene rubrike u radnoj knjižici: Nepopunjene rubrike precrtane temeljem čl. 299. st. 3. Zakona o radu.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana