Korisne informacije

Preračunate stope PDV

Kada se iz ukupne naknade mora izračunati iznos PDV-a obračunan po stopi :

 

  •  od 5 %, primjenjuje se preračunana stopa PDV-a koja iznosi 4,7619 %

 

  • od 13% primjenjuje se preračunana stopa PDV-a koja iznosi 11,5044 % 

 

  •  od 25% , primjenjuje se preračunana stopa PDV-a koja iznosi 20 %

 

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana