Korisne informacije

Postupak otvaranja j.d.o.o.

Postupak otvaranja j.d.o.o
J.d.o.o. predstavlja jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. Radi se o obliku trgovačkog društva
kod kojeg najniži iznos temeljnog kapitala iznosi 10,00 kn, a može imati najviše tri (3) osnivača.

Postupak otvaranja j.d.o.o. je slijedeći:

1. Odabir imena trgovačkog društva
Odaberite ime te provjerite postoji li već društvo tog ili sličnog imena. Ime se obavezno mora razlikovati od imena ostalih
društava koji su upisani u sudski registar. Nakon što se odabrali ime, isto možete rezervirati, no to, naravno, nije obavezno.
Rezervacija imena društva podnosi se u HITRO.HR uredima elektroničkim putem kroz uslugu eTvrtka kroz koju se kreira
i šalje nadležnom Trgovačkom sudu elektronički obrazac RZ s potrebnim prilozima (dokaz o uplati sudske pristojbe u iznosu
od 10,00 kn, objašnjenja i/ili dokazi za ime društva). Da bi se rezervacija imena društva provela na ovakav način potrebn
o je osobno doći u HITRO.HR .

2. Odabir djelatnosti
Zakonom nije ograničen broj djelatnosti koji se može registrirati, stoga vam savjetujemo da se odlučite za više njih za koje
znate da bi vam mogle zatrebati tijekom poslovanja. Naknadno upisivanje djelatnosti dodatno se plaća.

3. Javni bilježnik
Na osnovu naziva tvrtke te sve potrebne dokumentacije, sastavlja se Zapisnik o osnivanju,
Prijava za upis društva u sudski registar te Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugova.
Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.

Što je sve potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika?
• Prijava za upis u sudski registar
• Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
• Izjavu članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
• Potpise članova uprave (direktora) • Odluka o određivanju adrese sjedišta društva
• Odluka o imenovanju članova uprave • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja
• Potpisi članova nadzornog odbora (ako će društvo imati nadzorni odbor)
• Troškovi ovjere kod javnog bilježnika iznose oko 400 – 500 kn.

4. Uplata temeljnog kapitala u banci
Nakon što ste ovjerili svu potrebnu dokumentaciju, otiđite u banku i uplatite privremeni temeljni kapital u iznosu od 10,00 kn.
Nakon toga, banka izdaje potvrdu u uplati temeljnog pologa koju trebate odnijeti na Trgovački sud gdje ćete registrirati tvrtku.

5. Javni bilježnik
Nnakon svih uplata, ponovno posjetite javnog bilježnika koji će proslijediti vašu dokumentaciju na Trgovački sud.
Potpunu dokumentacije za upis čine:
• prijave za upis osnivanja
• zapisnik o osnivanju
• popis članova društva
• ovjereni potpis člana uprave
• potvrda o uplati temeljnog kapitala
• potvrda o uplati sudske pristojbe u iznosu od 60,00 kn
• izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja

6. Državni zavod za statistiku
Za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku
(dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti) potrebno je ispuniti RPS-1 obrazac, što ga je potpisala osoba koja je ispunila
prijavu i rukovoditelj/ovlaštenik poslovnog subjekta. Obrazac možete preuzeti s internetske stranice Državnog zavoda za statistiku
(Obrasci Državnog zavoda za statistiku Područje: 11 Registri). Osim ispunjenog obrasca RPS-1, potrebno je dostaviti na uvid
i presliku rješenja o upisu u sudski registar te potvrdu o OIB-u. Navedenu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na
adresu Državni zavod za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb ili na e-adresu registar@dzs.hr.

Ukoliko ćete osnivanje društva raditi preko Hitro.hr. tada će oni obaviti ovaj dio posla za Vas

7. Izrada pečata
Nakon što ste dobili Rješenje o upisu u sudski registar, izradite pečat.

8. Otvaranje žiro računa u banci
 Za otvaranje računa potrebna Vam je slijedeća dokumentacija:
• Rješenje o upisu u sudski registar
• Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku
• Pečat
• Osobnu iskaznicu

-Nakon otvaranja žiro računa u poslovnoj banci nemojte zaboraviti uplaćeni temeljni kapital sa privremenog računa, prebaciti na novootvoreni žiro račun !!!!

9. Prijava u sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja
U roku 24 sata od početka poslovanja potrebno je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Za društvo: Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
• Za djelatnika: Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
• Rješenje o upisu u sudski registar
• Pečat
• Osobnu iskaznicu

Prijave društva s do troje zaposlenih mogu se izvršiti na šalterima HZMO, dok se prijava za društva koje imaju više od troje
zaposlenih obavlja putem servisa e-prijave.


10. Prijava u Poreznu upravu
Novoosnovano društvo je potrebno prijaviti kod nadležne Porezne uprave u roku 8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti.
U tu svrhu potrebno je imati sljedeću dokumentaciju:
• Rješenje o upisu u sudski registar;
• Obavijest o razvrstavanju po NKD-u;
• Ugovor o vođenju računovodstva
• Preslika potvrde o otvaranju žiro računa;
• Ugovor o najmu poslovnog prostora;
• Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.

Nakon postupka pod točkom 8. možete odabrati računovodstveni ured koji će Vam voditi poslovne knjige, pa će računovodstveni ured odraditi točku 9. i 10.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana