Korisne informacije

PDV 13%

Oporezivanje s 13% PDV-a

Odredbama čl. 38. Zakona o PDV-u i čl. 47. Pravilnika o PDV-u propisano je da se od 1. siječnja 2014.

stopom PDV-a 13% oporezuju:

a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata.

b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj usluživanje djelatnosti. Uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu čl. 38. st. 3. t. b) Zakona ne smatra se isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga;

c) novine i časopisi novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopisi nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz st. 1. t. h) čl. 38. Zakona, otisnuti na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadržavaju oglase ili služe oglašavanju. Novinama i časopisima koji uglavnom sadržavaju oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem je sadržaju više od 50% oglasnog ili promidžbenog sadržaja;

d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s Pravilnikom o jestivim uljima i mastima i Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina;

e) dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s Pravilnikom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu;

f) isporuka vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. Pod isporukom vode smatraju se usluge neposredno vezane uz isporuku vode ili obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika;

g) bijeli šećer od trske i šećerne repe. Bijelim šećerom od trske i šećerne repe smatra se šećer namijenjen za konzumaciju koji se stavlja na tržište u kristalnom obliku;

h) ulaznice za koncerte.

 

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana