Korisne informacije

Osnivanje društva za 10 kn

OSNIVANJE  DRUŠTVA ZA 10 KN

U Nar. nov., br. 111/12 od 10. listopada 2012. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, a stupio je  na snagu 18. listopada 2012.

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, donesenim sa namjerom usklađenja sa propisima Europske unije, mnogi imaju  priliku okušati se u poduzetničkim vodama i provesti svoju ideju u djelo, te uspješan poduzetnički pothvat.

Jednostavna trgovačka društva mogu se dakle osnovati sa 10,00 kuna temeljnog kapitala.

Zakonskim su izmjenama za osnivanje jednostavnih društava ukinute javnobilježničke pristojbe, a sudske pristojbe smanjene sa 400 na 60 kuna, odnosno trošak registriranja takvog društva je sa sadašnjih oko  4.000,00 kn smanjen na 807,50 kn.

Jednostavno društvo mogu činiti najviše tri člana društva i jedan član uprave.

Prilikom osnivanja takvog društva potrebno je, nakon uplate uloga za sve preuzete udjele u društvu, ispuniti unaprijed pripremljeni obrazac koji se potom ovjerava kod javnog bilježnika. Najniži nominalni iznos poslovnog udjela može iznositi 1,00 kunu

Postoje dvije vrste obrazaca – ovisno o tome osniva li društvo jedan ili više članova. Ovakav postupak trebao bi bitno pojeftiniti i ubrzati proces osnivanja tvrtke.

Zakonske rezerve također su novina u Izmjenama dosadašnjeg Zakona o trgovačkim društvima  J.d.o.o.  će morati imati rezervu u koju će morati unositi 25% dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvještajima umanjenu za gubitke iz prethodnih godina. Takva rezerva moći će biti korištena samo izvanredno i to u samo 3 slučaja:

1. za pokriće gubitka iskazanog za godinu za koju se podnose godišnja financijska izvješća ukoliko isti nije pokriven iz dobiti prethodne godine

2. za pokriće gubitka iskazanog za prethodnu godinu ako nije pokriven iz dobiti iskazane u godišnjim financijskim izvješćima za godinu za koju se izvještaji podnose

3. za povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem zakonskih rezervi u temeljni kapital društva

 

Dokumentacija potrebna za osnivanje j.d.o.o.-a:

·         prijave za upis osnivanja

·         zapisnik o osnivanju

·         popis članova društva

·         dokaz o uplati temeljnog kapitala

·         dokaz o uplati sudske pristojbe

·         dokaz o uplati za objavu u Narodnim novinama

·         Izjave o nepostojanju nepodmirenih obveza

  

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana