Korisne informacije

Minimalna plaća u 2017. godini

Uredba o visini minimalne plaće
objavljena je u NN br. 115 od 9.12.2016. za 2017.,
a stupa na snagu 1.1.2017. godine.

Minimalna plaća za 2017. utvrđena je u bruto iznosu od 3.276,00 kuna.

Radi se o najnižem mjesečnom iznosu bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.

Najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje se razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen, obzirom da je čl. 62. st. 6.

ZR-a propisano da se plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u RH, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca, te je ista za sve bez obzira na stručnu spremu.

Usporedbe radi, minimalna plaća u 2016. iznosila je 3.120,00 kn.

Podsjećamo da neisplata minimalne plaće ili isplata manje od minimalne predstavlja prekršaj poslodavca sukladno čl. 10. Zakona o minimalnoj plaći (Nar. nov., br. 39/13).

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana