Korisne informacije

Minimalna plaća u 2014. godini

Nova svota minimalne plaće za 2014. godinu

Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 156/13.) utvrđena je minimalna plaća.

Za razdoblje 01.siječnja do 31. prosinca 2014. primjenjuje se minimalna plaća u visini 3.017,61 kn.

Iznos od 3.017,61 kn primjenjuje se od 1. siječnja 2014. odnosno za plaću koja se odnosi na mjesec siječanj 2014. (isplata u veljači) i sve ostale plaće koje se odnose na 2014. godinu.

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2014. (Nar. nov. br. 148/13) utvđena je:

• najniža mjesečna osnovica u visini 2.779,35 kn

• najviša mjesečna osnovica za plaćanje dopr. za MIO I. I II. st. u visini 47.646,00 kn

• najviša godišnja osnovica u visini 571.752,00 kn

 

Najniža osnovica za obračun doprinosa primjenjuje se kod :

• naknade za bolovanje na teret poslodavca do 42 dana ili 7 dana za invalida rada

• stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

• produženo mirovinsko osiguranje

• doprinosi za rad na sezonskim poslovima u poljoprivredi

• slučaj kada radnik ne radi iz dopuštenih razloga

• zdravstvena zaštitana služebenom putu u inozemstvo (treće zemlje)

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana