Korisne informacije

Naknada HANFI

Društva za zastupanje u osiguranju, obrti za zastupanje u osiguranju, društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju i sve druge pravne osobe koje ima...
Više »

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu objavljen je u NN br. 120 od 21.12.2016. stupa na snagu 1. siječnja 2017.  Najvažnije izmjene i dopune Zako...
Više »

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana