Korisne informacije

Proširenje primjene kolektivnog ugovora u ugostiteljstvu

Proširenje primjene kolektivnog ugovora ugostiteljstva U Narodnim novinama broj 49/18. objavljena je Odluka o proširenju primjene kolektivnog ugovora ugo...
Više »

Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo

Proširenje primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnoga ugovora za graditeljstvo, koji je sklopljen 20. v...
Više »

Zakon o porezu na dohodak

Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16) U Nar. nov., br. 115 od 9.12.2016. objavljen je Zakon o porezu na dohodak koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. Pove...
Više »

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima objavljen je u NN br. 115 od 9.12.2016. stupa na snagu 1. siječnja 2017. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o do...
Više »

Minimalna plaća u 2017. godini

Uredba o visini minimalne plaće objavljena je u NN br. 115 od 9.12.2016. za 2017., a stupa na snagu 1.1.2017. godine. Minimalna plaća za 2017. utvrđena je u bruto iz...
Više »

Šifarnik datuma JOPPD 2016


Više »

Evidencije o radnicima i o radnom vremenu

Zakonom o radu propisana je obveza vođenja evidencije o zaposlenim radnicima i evidencije o radnom vremenu. Sadržaj tih evidencija uređen je Pravilnikom o sadržaju...
Više »

Zakon o poticanju zapošljavanja

U Narodnim novinama br. 57/12. objavljen je Zakon o poticanju zapošljavanja koji stupa na snagu 31. svibnja 2012. Cilj Zakona je smanjenje troškova r...
Više »

Minimalni sadržaj ugovora o radu

MINIMALNI SADRŽAJ UGOVORA O RADU: 1. Podaci o ugovornim stranama – treba se navesti tvrtka i sjedište poslodavca, te ime i prezime i prebivali&scaron...
Više »

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

UGOVOR O RADU na neodređeno vrijeme  Obvezuje strane sve dok ga jedna od njih ne otkaže ili dok ne prestane na neki drugi način predviđen Zakonom o radu. U cilj...
Više »

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana