Korisne informacije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 115/16) propisane su slijedeće izmjene u sustavu oporezivanja PDV-om: U prometu dobara i u...
Više »

Preračunate stope PDV

Kada se iz ukupne naknade mora izračunati iznos PDV-a obračunan po stopi :    od 5 %, primjenjuje se preračunana stopa PDV-a koja iznosi 4,7619 %...
Više »

PDV 13%

Oporezivanje s 13% PDV-a Odredbama čl. 38. Zakona o PDV-u i čl. 47. Pravilnika o PDV-u propisano je da se od 1. siječnja 2014. stopom PDV-a 13% oporezuju: ...
Više »

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana