Korisne informacije

Neoporezive naknade

Neoporezivi iznosi naknada, potpora i nagrada, dnevnica i otpremnina, dostupni su u datoteci u prilogu ovog članka. U neoporezive isplate spadaju naknade prijevozn...
Više »

Faktori osobnog odbitka

Faktori osobnog odbitka i iznosi uvećanja osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djece računaju se prema tablici u prilogu ovog članka. Osobni odbici ra...
Više »

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana