Korisne informacije

Faktori osobnog odbitka

Faktori osobnog odbitka i iznosi uvećanja osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djece računaju se prema tablici u prilogu ovog članka.

Osobni odbici računaju se sa faktorom 1,0 za osnovni osobni odbitak od 2.200,00 kn mjesečno, sa dodatnim faktorom 0,5 za uzdržavanog člana obitelji ili prvo dijete, itd.

Uzdržavanim članom uže obitelji i uzdržavanom djecom ne smatraju se osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom, prelaze iznos šesterostrukog osnovnog osobnog odbitka na godišnjoj razini,pa porezni obveznik u tom slučaju ne može za njih koristiti osobni odbitak.

Copyright A.M. Patačić 2011. Sva prava pridržana